BÖLÜMÜMÜZÜN ADI MEB TARAFINDAN

DEĞİŞTİRİLDİĞİ İÇİN

SİTEMİZİN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK

YENİ SİTEMİZE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

www.mobilyaveicmekantasarimi.tr.gg

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI

Atölyemiz

 

 
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler tüm meslek alanlarında olduğu gibi Mobilya ve Dekorasyon alanında da üretim teknolojilerini derinden etkilemektedir. Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasına paralel olarak sosyal yaşantımızda ihtiyaçlarımız çeşitlenmekte ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Hızla artan ihtiyaçlarımızın yeterli ve verimli bir biçimde karşılanmasının en akılcı ve geçerli yolu seri üretim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Seri üretim içerisinde nitelikli teknik elemanların yeri ve önemi tartışılmayacak ölçüde açıktır.
        
Programlarımızın geliştirilmesinde öncelikle temel bilgi , beceri ve davranış alt yapısının oluşturulması esas alınmıştır ve bunun üzerine kurulan üst programlarla uzmanlaşma yolları açılmaya çalışılmıştır. Böylece bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, küçük üretim birimlerindeki üretim faaliyetlerine katılabilmelerinin yanı sıra büyük işletmelerde uygulanmakta olan seri üretim faaliyetlerine de kolaylıkla uyum sağlayabilecekdir.
        
Bölümümüz programları  ortak ve seçmeli meslek derslerinden oluşmaktadır. Ortak meslek dersleri ile ortak mesleki alt yapı ve sınırlı düzeyde uzmanlaşmalar hedef alınırken, seçmeli ders programlarımızın tümü uzmanlaşmaya yöneliktir. Burada sınırlı sayıda hazırladığımız seçmeli ders programları uygulanabilirlik özelliği ile örnek oluşturmak amacı ile sunulmuştur. Ülkemizin sahip olduğu kültür farklılık ve zenginliklerine paralel olarak her geçen gün var olan ihtiyaçlarımıza yenileri eklenmektedir. Okullarımızda hazırlanacak seçmeli ders programları ile yöresel ihtiyaçlarımızın karşılanmasının yanı sıra yeni üretim teknolojilerinin yakalanması ve uzmanlık alanlarının oluşturulması hedeflenmelidir.
 
Derslere ait üniteler , birbirini tamamlayacak şekilde basitten zora doğru sıralanmış ve ünite açılımları yapılmıştır. Programların istendik hedeflere ulaşabilmesi için resim ,meslek bilgisi ve atölye ünitelerinin paralel yürütülmesine özen gösterilmelidir.
 
Bu programları başarı ile tamamlayan her öğrenci imalatta kullanacağı makineleri , malzemeleri tanıyabilme ,iş resmini çizebilme , okuyabilme  çizilmiş iş resmini işe dönüştürme, makineleri işe uygun kullanabilme , işe uygun malzeme seçebilme , işe uygun yöntem tespit etme ve uygulayabilme istenileni tasarlayabilme , çizimle ifade edebilme alışkanlıklarını kazanır ve uygular.

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı;

İşlevsel değerleri ile mekânların kullanışlığını, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahşap ve ahşap
ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır. Ahşap tekne imalatıyla da çok geniş bir alana hitap eder. Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır. Ahşap Teknolojisi sektörün pazarının yoğunlaştığı belirli bölgeler civarında toplanmıştır. Önemli üretim bölgelerinin toplam üretimdeki payları sırasıyla;
Ankara %30, İstanbul %18, İzmir %9, Adana %9, Bursa %6, Eskişehir %4 ve Kayseri %5’tir. Yaşam alanlarının hızla gelişmesinde, iş yerlerinin rekabet edebilmesinde Ahşap Teknolojisi alanının önemli yeri vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında giderek artan ihtiyaçlarını karşılamada ahşap tekne yapımı önemli katkılar sağlamaktadır. Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir. Bu sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik elemanı hizmet, estetik ve kaliteye uygun olarak yetiştirme amaçlı, yüksek öğretime hazırlayan bir programdır.
ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

- Mobilya İmalatı
- Ahşap Doğrama İmalatı
- Mobilya ve iç mekan tasarımı ressamlığı
- Mobilya Döşeme İmalatı
- Ahşap Süsleme
- Ahşap İskelet İmalatıİŞ BULMA İMKÂNLARI

Bu alandan mezun olan kişi kamuya ve özel sektöre ait fabrika, atölye ve tersanelerde çalışabilirler. Kendi iş yerlerini açabilirler.
 
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek liselerinde bu alan altında; Mobilya İmalatı, Ahşap Doğrama, Mobilya ve iç mekan tasarımı ressamlığı, Mobilya Döşeme, Ahşap Süsleme, Ahşap İskelet İmalatı ve Ahşap Tekne İmalatı alt meslek konularında eğitim verilmektedir. Ön lisans düzeyinde; meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının Ahşap Teknolojisi bölümlerinde verilmektedir.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda
kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Ahşap Teknolojisi Ön Lisans Diploması ve
tekniker unvanı verilir. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek lisesi Bu bölümden mezun olanlar ÖSYM Başkanlığınca
yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli puanı almaları koşulu ile 4 yıllık lisans eğitimi veren programlara girebilirler. Özel sektörde çalışanların ücreti, bilgi, yetenek,çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önüne alınarak değişkenlik gösterir.
Tecrübe, ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıylam açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Ahşap Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir.Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay vedikey geçişler olabilecektir.
  

BÖLÜMÜMÜZÜN AMACI:
1.     Günlük yaşantımızın tümünde ağaç ve ağaç ürünlerinden yapılan eşyaların önemli bir yeri vardır. Beşikten mezara kadar bizler bu ürünleri kullanırız ve kullanmaya da devam edeceğiz.
2.     Sürekli gelişen bir sektördür ve istihdam alanı geniştir. Bu sektörde neredeyse günlük gelişmeler ortaya çıkmaktadır, bunları takip ederek uygulamak okul şartlarında oldukça zordur. Bizlerin bu teknolojik gelişmeleri öğrenip, öğrendiklerimizi de öğrencilere aktarmamız gerekir, ancak bu şekilde okul ile sanayi arasındaki uçurumu kapatabiliriz.
3.     Bölümümüz çevrecidir, artık malzemelerimiz ve temrin işlerimiz değerlendirilmektedir. Diğer branşlar gibi bizim sanayi artığımız bulunmamaktadır.
4.     Bölümümüz mezun öğrencileri iş hayatına daha çabuk başlamaktadır. Doğal olarak meslek hayatına atılmak bulunduğumuz ildeki sanayinin gelişmesine bağlıdır.
5.     Döner sermaye çalışmalarımız ile devletimize, okulumuza ve çalışanlarımıza ekonomik katkı sağlanmaktadır.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=