BÖLÜMÜMÜZÜN ADI MEB TARAFINDAN

DEĞİŞTİRİLDİĞİ İÇİN

SİTEMİZİN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK

YENİ SİTEMİZE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

www.mobilyaveicmekantasarimi.tr.gg

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI

YÖK YENİ SINAV SİSTEMİNİ AÇIKLADI

YÖK YENİ SINAV SİSTEMİNİ AÇIKLADI

Yükseköğretim Kurulu’nun bugün gerçekleştirilen 2009 yılının 14. Genel Kurul toplantısında Dekan ve Diğer Adayları Değerlendirme ile Eğitim komisyonlarının raporları görüşülmüş, 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte, sınav sistemi ile ilgili olarak kararlar alınmıştır.

Üniversiteye giriş sistemiyle ilgili, mevcut sistemin gereksinimlere ve sorunlara cevap vermediği ve değişmesi gerektiği konusunda gerek konunun ilgili tarafları gerekse toplumun büyük kesiminde bir mutabakat vardır. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun “Türkiye’nin Yükseköğretim Strateji Raporu”nda da bu konu irdelenmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulu, 14 Şubat 2008 tarihinde, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar vererek, bunu kamuoyu ile paylaşmış ve bugün kararlaştırılan sistem değişikliğine giden süreç bu şekilde başlamıştır.

Genel Kurul tarafından, bu çalışmaları yürütmek için ÖSYM başkanı ve 4 Yükseköğretim Kurulu üyesinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Bu bağlamda başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün tarafların görüşleri sorulmuş, üniversiteler, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, işveren örgütleri ile akademisyenlere ait olmak üzere 400’ü aşkın görüş Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir.

Bu görüşlerin tasnif edilerek değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15. 01. 2009 tarihli toplantısında Genel Kurul üyelerine sunulmuş ve değişikliğin sistemin bütününde yapılması benimsenerek, konunun ilgili taraflarından gelen görüşler ve strateji raporu da dikkate alınarak ÖSYM’nin yıllar içinde kazandığı tecrübe çerçevesinde konunun şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede ÖSYM tarafından somutlaştırılan öneri ve taslak 29 Ocak 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nda karar altına alınarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarının puan türleri ve ders ağırlıklarını tespite yönelik olmak üzere üniversitelerden yeniden görüş talep edilmiş ve gelen bu görüşleri değerlendirmek üzere, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan başkanlığında çeşitli üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor 9 Temmuz 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’na sunulmuştur.

21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Genel Kurul’un aldığı aşağıdaki kararlar ile yeni sistem büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu yeni sistem,


39e46437d122e2b91eb3995439c5b948

bir sistem olarak tasarlanmıştır.

21 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULUNUN ALDIĞI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ KARAR


“1. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) ile “Lisans Yerleştirme Sınavı”ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 olan puanlara dönüştürülür.

2. “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları” (AOBP), en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanır.

3. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”, “0.15” katsayısı ile çarpılır.

4. Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde, “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”nın “0.06” ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, üçüncü maddeye göre hesaplanan puana eklenir.

5. Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için, bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenir. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanlarının büyük olanı esas alınır.

6. Test yöntemiyle yapılacak olan YGS ve LYS sınavlarında alanlara göre soru dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.

 

 

Sınav

 

 

 

Testin Adı

YGS

 

 

 

Türkçe

40

 

 

 

Temel Matematik (Geometri dahil)

40

 

 

 

Sosyal Bilimler

40

 

 

 

Fen Bilimleri

40

 

 

 

Toplam Soru Sayısı

160

 

 

 

Toplam Süre (dakika)

160

 

 

 

 

Sınav

Testin Adı

LYS1

LYS2

LYS3

LYS4

Matematik

50

 

 

 

Geometri + Analitik Geometri

22+8=30

 

 

 

Fizik

 

30

 

 

Kimya

 

30

 

 

 

Biyoloji

 

30

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

56

 

Coğrafya-1

 

 

24

 

Tarih

 

 

 

44

Coğrafya-2

 

 

 

16

Felsefe Grubu

 

 

 

30

7. YGS’nin süresi 160 dakika, LYS-1 ile LYS-3’ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ile LYS-4’ün sınav süresi 135 dakika olarak belirlenmiştir.

8. LYS-5’ın soru sayısı 80, süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.

9. YGS sonucu olarak altı ayrı puan türü belirlenmiştir.
Bu puan türlerinin her birinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


Puan Türü 

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal

Fen

YGS-1

20

40

10

30

YGS-2

20

30

10

40

YGS-3

40

20

30

10

YGS-4

30

20

40

10

YGS-5

37

33

20

10

YGS-6

33

37

10

20

 

 

 

 

 

10. LYS’nin MF, TM, TS ve Dil puan türü gruplarının her
birinde birden fazla puan türü oluşturulmuştur. LYS puan türleri ve her
puan türünde YGS ve LYS testlerin yüzde olarak ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Matematik-Fen (MF) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde
YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal

Fen

Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

Biyoloji

MF-1

11

16

5

8

26

13

10

6

5

MF-2

11

11

5

13

16

7

13

12

12

MF-3

11

11

7

11

13

5

13

14

15

MF-4

11

14

6

9

22

11

13

9

5

b) Türkçe-Matematik (TM) grubundaki puan türleri ile her bir
puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal

Fen

Matematik

Geometri

Türk Dili ve Edebiyatı

Coğrafya-1

TM-1

14

16

5

5

25

10

18

7

TM-2

14

14

7

5

22

8

22

8

TM-3

15

10

10

5

18

7

25

10

c) Türkçe-Sosyal (TS) grubundaki puan türleri ile her bir puan
türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal

Fen

Türk Dili ve Edebiyatı

Coğrafya - 1

Tarih

Coğrafya - 2

Felsefe Grubu

TS-1

13

10

12

5

15

8

15

7

15

TS-2

18

6

11

5

25

5

15

5

10

d) Yabancı dil grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde
YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal

Fen

Yabancı Dil

DİL-1

15

6

9

5

65

DİL-2

25

7

13

5

50

11. YGS ile LYS sınavlarının taban puanları ve sistemin gerek
duyduğu diğer hususlar YÖK genel Kurulu tarafından daha sonra karara bağlanacaktır.
12. Ön Lisans ve lisans puan türlerinin programlara göre
dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.” (Belirlenen tablolar 22.07.2009
tarihinde Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında açıklanacaktır.)

Meslek Lisesi Memleket Meselesi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=