BÖLÜMÜMÜZÜN ADI MEB TARAFINDAN

DEĞİŞTİRİLDİĞİ İÇİN

SİTEMİZİN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK

YENİ SİTEMİZE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

www.mobilyaveicmekantasarimi.tr.gg

MOBİLYA VE İ MEKAN TASARIMI ALANI

Autocad

 CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım);

Bilgisayarın en yaygın kullanıldığı alanlardan birisidir. Çünkü hız, hassasiyet, komplike parçaların tasarımı ve bunların kaydedilerek, istenildiğinde istenilen ölçekte kağıda aktarılması yalnız bilgisayarın sunabileceği üstünlüklerdir. Sembol kütüphaneleri bütün CAD programlarında ortak olarak kullanılabilmektedir. Sonuçta, profesyonel kalitede teknik çizimlerin oluşturulmasında CAD programları esastır.

AutoCAD;

Mühendislikten sanata hemen her alanda kullanılan genel amaçlı bir çizim programıdır. Yeni versiyonları ve üçüncü grup program geliştiricileriyle en güçlü CAD programı olan AutoCAD ile yapabileceğiniz işler, yalnız düşünme gücünüzle sınırlıdır. Başka bir deyişle, aklınızda tasarlayabileceğiniz her çizimi AutoCAD ile gerçekleştirebilirsiniz. AutoCAD'i kullanmak bir anlamda sizinle program arasında bir diyalogtur. Komut girişinden görüntülenecek olan mesajlara AutoCAD'in dilini öğrenirseniz kullanımı kolaydır. Komutlar uygun yerlerde kullanıldığında ise programın sunacağı performans şaşırtıcıdır.

 AUTOCAD KOMUTLAR

SETTINGS (Ayar) Komutları:

Appertur: 
Öğe kenetlenme kutusunun büyüklüğünü belirler.
Blips:  Belirtilen koordinata işaret koyar.
Dragmode: Çizilmekte olan öğeleri dinamik olarak görüntüler.
Elev: Çalışma düzlemi yüksekliğini belirler.
Grid: Hizalama noktaları arasındaki mesafeyi belirler.
Handles: Çizim öğeleri için tutuş noktalarını belirler.
Linetype: Çizgi tipini seçer veya oluşturur.
Limits: Çizim alanı limitlerini belirler.
Ltscale: Çizgi tipi katsayısını belirler.
Ortho: Yatay ve dikey çizgi modunu kontrol eder.
Osnap: Obje yakalama metodunu belirlemeye yarar.
Qtext: Yazıyı (text) kapladığı alan olarak gösterir.
Setvar: Sistem değişkenlerini kontrol eder.
Snap: Sekme aralıklarını belirler.
Style: Yazı (text) tipini ve özelliklerini belirler.
Tablet: Tableti (Digitizer) kontrol eder.
Ucs: Kullanıcı koordinat sistemini oluşturur.
Ucsicon: UCS ikonunun görüntülenmesini kontrol eder (on/off).
Units: Kullanılacak ölçü sistemini belirler.
Vports: Değişik bakış noktaları için görünüm alanları oluşturur. Bu görünüm alanları çalışırken veya print alırken kullanılabilir.

DRAW (Çizim) Komutları:
Arc:  Yay çizer.
Bhatch:  Diyalog kutusu desteğiyle alan taraması yapar.
Circle:  Çember çizer.
Donut:  İçi dolu halka çizer.
Dtext:  Dinamik yazı yazar.
Ellipse:  Elips çizer.
Hatch:  Alanları belirlenen desende tarar.
Line:  Düz çizgi çizer.
Pline:  Birleşik çizgi çizer.
Point:  Nokta çizer.
Polygon:  Çokgen çizer.
Sketch:  Serbest elle çizim yapmayı sağlar.
Solid:  İçi dolu düzlem şekil çizer.
Text:  Yazı yazar.
Trace:  Kalınlık verilebilen çizgi çizer.

EDIT (Düzenleme) Komutları:
Array:  Çizim öğelerini doğrusal veya açısal formda çoğaltır.
Attedit:  Attributlari (Nitelikler) düzenler.
Break:  Çizim öğelerini kırar ve istenilen kısmını siler.
Chamfer:  Çizim öğelerinin kesişen köşelerine pah kırar.
Change:  Çizim öğelerinin özelliklerini ve konumunu değiştirir.
Chprop:  Çizim öğelerinin özelliklerini değiştirir.
Copy:  Çizim öğelerinin kopyasını istenilen yere oluşturur.
Ddatte:  Diyalog kutusu yardımıyla Attributları değiştirir.
Ddedit:  Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler.
Ddmodify:  Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler
Divide:  Çizim öğelerini istenilen sayıda böler.
Erase:  Çizim öğelerini siler.
Explode:  Birleşik çizim öğelerini (blokları) ayırır.
Extend:  Çizim öğelerini birbirine uzatır.
Fillet:  Çizim öğelerinin kesişen köşelerini yuvarlatır.
Measure:  Çizim öğelerini istenilen ölçüde böler.
Mirror:  Çizim öğelerinin simetrisini alır.
Move:  Çizim öğelerini istenilen yere taşır.
Offset:  Çizim öğelerini veya şekli öteler.
Pedit:  Birleşik çizgileri (pline komutuyla çizilenler) düzenler.
Rotate:  Çizim öğelerini istenilen açıda döndürür.
Scale:  Çizim öğelerini büyütüp küçültür.
Select:  Düzenlenecek öğeleri belirli esaslara göre seçer (seçim seti oluşturur).
Stretch:  Çizim öğelerini sündürür.
Trim:  Çizim öğelerini budar.
Undo:  Yapılan işlemi geri alır.

BLOK (Bloklama) Komutları:
Block:  Aynı çizimde kullanılacak bloklar oluşturur.
Insert:  Oluşturulan bloğu çizim alanına yerleştirir.
Minsert:  Oluşturulan bloğun istenilen sayıda kopyasını oluşturur .
Wblock:  Başka çizimlerde de kullanılabilecek bloklar oluşturur.

DETAYLI KOMUT TANIMLARI:

Line (Düz Çizgi):
Line komutu çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz çizgi çizer.

Her çizgi baslangıç ve bitiş noktasıyla tanımlanır. Bir çizginin bitiş noktası bir sonraki çizginin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her çizgi ayrı bir çizim öğesidir, diğer çizgilerle bütün değildir.

Erase (Silme):
Erase komutu resim üzerindeki istenmeyen çizim öğelerini siler.

Trim (Budama):
Trim komutu birbiriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımları siler.

Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Tamamı silinecek olan çizgiler ise ancak "Erase" komutuyla silinebilir.

Budama işlemi mouse'un sağ butonuna veya "Enter" tuşuna basılarak sonlandırılır.

Circle (Çember):
Circle komutu belirlenen bir koordinata istenilen ölçüde çember çizer.

Polygon (Çokgen):
Polygon komutu istenilen sayıda kenardan oluşan düzgün çokgen çizer. Bu komut kullanılarak 3 ile 1024 arası kenar sayısına sahip çokgenler çizilebilir.

Ellipse(Elips):
Ellipse komutu, belirlenen koordinata istenilen ölçü ve konumda elips çizer. Elips, çizim düzlemi üzerinde paralel bir eksen etrafında dönrürülen bir çemberin izdüşümü olarak elde edilir.

Döndürme ekseni üzerinde; çizim düzlemine paralel olan (0 derecelik açi yapan) çemberin izdüşümü tam bir daire, 90 derecelik açıyla duran çemberin izdüşümü çemberin çapında bir doğru, 0 derece ile 90 derece arası açıyla duran çemberin izdüşümü elips oluşturur. AutoCAD'de bu açı için verilebilecek en büyük değer 89.4 derecedir.

Sketch (Serbest El Çizimi):
Sketch komutu, mouse veya digitizer (tablet işaretleyicisi) ile geometrik olmayan çizimler oluşturur.

Bu komut ile yapılan çizimler doğru parçalarından oluşur. Çizim sırasında çizgiler yeşil renkte ve izafidir. Eğer çizim doğruysa Record seçeneğiyle kesinleştirilir. Kesinleştirilen çizgiler önceden belirlenmiş olan çizgi rengine dönüşür.

Break (Kırma):
Break komutu, bir çizim öğesini iki parçaya ayırır veya bu öğenin bir kısmını siler. Bu komut çember, yay gibi eğrisel çizgilere uygulandığında, birinci sınır noktasından ikinci sınır noktasına doğru saat yönünün tersine bir yol takip eden kısım silinir

Kapalı olmayan çizim öğelerinin uç kısmının silinmesi için ikinci sınır noktayı belirleyecek noktanın, çizginin dısında tanımlanması yeterlidir. Bu öğelerin tam uçlarının işaretlenmesi zorunlu değildir.

Scale (Ölçekleme):
Scale Komutu çizim öğelerini istenilen oranda büyütür veya küçültür.

Arc (Daire Parçası, Yay):
Arc komutu, belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda yay çizer.

İşaretlenen iki uç noktaya göre oluşturulan yay, saatin tersi yönünde çizilir. Açı, Yarıçap ve Kiriş uzunluğu için negatif (-) deger verilirse, yay saatin dönüş yönünde oluşur.

Pline (Birleşik çizgi):
Pline komutu biribirine bağlı doğru ve yaylar çizer. Bu komut ile, çizim öğelerinin başlangıç ve bitiş noktaları için ayrı kalınlık değeri verilebilir.

AutoCAD, Pline ile oluşturulan çizimleri tek bir öğe olarak değerlendirir.

Dline (Double Line, Çift Çizgi):
Bu komut belirlenen kalınlıkta yay ve doğrulardan oluşan çift çizgi çizer.

SÖZLÜK

İNGİLİZCE ............. TÜRKÇE
add                              eklemek
angle                           açı
angular                       açısal
base point                   temel nokta, baz alınan nokta
center                          merkez
chord                           kiriş
close                           kapatmak
command                    komut
corner                         köşe
crosshair                     imleç (artıkıl)
counterclockwise       saat yönünün tersi
diameter                      çap
direction                      yön
displacement               yer değiştirme
distance                       mesafe
elevation                     yükseklik
end                              son, bitiş
end point                     bitiş noktası
horizontal                   yatay
include                        kapsamak
layer                            katman
length                          uzunluk
multiple                       çoklu
object                          nesne
point                           nokta
radius                          yarıçap
rotation                        döndürme
scale                            ölçek
second point               ikinci nokta
select                           seçmek
select object                nesne seçin
source object               kaynak nesne
specify                         belirtmek, işaretlemek
specify a point             bir nokta belirleyin
specify first point         birinci noktayı belirleyin
specify next point        sonraki noktayı belirleyin
specify through point   doğrultuyu (yönü) belirleyin
start point                     başlangıç noktası
subtract                        çıkarmak
tangent                        teğet
third point                    üçüncü nokta
toolbar                         araç çubuğu
undo                            geri al
vertical                        düşey
width                           genişlik 

                                                             AUTOCAD KISA YOLLAR

Kısayollar dosyası (acad.pgp):

AutoCAD komut kısaltmalarının bulunduğu Ascii fomattaki dosyadır. Kullanıcı isteğine göre düzenlenebilir. Birçok AutoCAD komutunun kısaltmaları bu dosyada hazır olarak bulunmaktadır. Bu sayede kullanılacak komutun tam adını klavyeden yazmaya gerek kalmadan sadece ilk bir veya bir kaç harfini yazarak komut çalıştırılabilir.
C:Program FilesAutoCAD 2002SUPPORT klasörü altında bulunan (Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir) acad.pgp dosyasının içeriğini değiştirerek Autocad'in command: satırından girilecek kısaltmalarla komutları çağırmak mümkündür.

KISA YAZILIŞI
 
KOMUTUN ADI
 
KOMUTUN TANIMI
 
 
 
 
 
3A
:
3DARRAY
:
3 BOYUTLU DIZI HALINDE KOPYALAMA
3DO
:
3DORBIT
:
3BOYUT YÖRÜNGE
3F
:
3DFACE
:
3 BOYUTLI YÜZEY OLUSTURMA
3P
:
3DPOLY
:
3BOYUTLU BIRLESIK ÇIZGI
A
:
ARC
:
YAY
AA
:
AREA
:
ALAN HESAPLAMA
AL
:
ALING
:
HIZALAMA
AP
:
APPLOAD
:
UYGULAMA YÜKLEME
AR
:
ARRAY
:
DIZI HALINDE KOPYALAMA
AR
:
ARRAY
:
DIZI HALINDE KOPYALAMA
ATT
:
ATTDEF
:
NITELIK TANIMLAMA
_ATT
:
ATTDEF
:
NITELIK TANIMLAMA
ATE
:
ATTEDIT
:
NITELIK TANIMLAMA
_ATE
:
ATTEDIT
:
NITELIK TANIMLAMA
B
:
BLOCK
:
BLOK OLUSTURMA
_B
:
BLOCK
:
BLOK OLUSTURMA
BH
:
BHATCH
:
BÖLGE TARAMA
BO
:
BOUNDARY
:
SINIR OLUSTURMA
_BO
:
BOUNDARY
:
SINIR OLUSTURMA
BR
:
BREAK
:
KIRMA
C
:
CIRCLE
:
DAIRE
CH
:
PROPERTIES
:
ÖZELLIKLERI DEGISTIRME
CH
:
CHANGE
:
ÖZELLIKLERI DEGISTIRME
CHA
:
CHANFER
:
PAH KIRMA
CHK
:
CHECKSTANDARS
:
STANDARTLARI KONTROL
COL
:
COLOR
:
RENK
CO
:
COPY
:
KOPYALAMA
D
:
DIMSTYLE
:
ÖLÇÜLENDIRME STILI
DAL
:
DIMALIGNED
:
HIZALI ÖLÇÜLENDIRME
DAN
:
DIMANGULAR
:
AÇI ÖLÇÜLENDIRME
DBA
:
DIMBASELINE
:
PARELEL ÖLÇÜLENDIRME
DBC
:
DBCONNECT
:
BILGI BAGLAMA
DCE
:
DIMCENTER
:
MERKEZ ÖLÇÜLENDIRME
DCENTER
:
ADCENTER
:
DIZAYN MERKEZI
DCO
:
DIMCONTINUE
:
ZINCIRLEME ÖLÇÜLENDIRME
DDI
:
DIMDIAMETER
:
ÇAP ÖLÇÜLENDIRME
DED
:
DIMEDIT
:
ÖLÇÜLENDIRME DÜZENLEME
DI
:
DIST
:
UZUNLUK ÖLÇME
DIV
:
DIVIDE
:
OBJELERI ESIT OLARAK BÖLME
DLI
:
DIMELINEAR
:
DÜZ ÖLÇÜLENDIRME
DO
:
DONUT
:
HALKA
DOR
:
DIMORDINATE
:
KONDINATLARI ÖLÇÜLENDIRME
DRA
:
DIMRADIUS
:
YARIÇAP ÖLÇÜLENDIRME
DS
:
DSETTINGS
:
ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA
DST
:
DIMSTYLE
:
ÖLÇÜLENDIRME STILI
DT
:
TEXT
:
YAZI
DV
:
DVIEW
:
DINAMIK GÖRÜNÜM
E
:
ERASE
:
SILME
ED
:
DDEDIT
:
YAZI DÜZENLEME
EL
:
ELLIPSE
:
ELIPS
EX
:
EXTEND
:
UZATMA
EXIT
:
QUIT
:
ÇIK
EXP
:
EXPORT
:
BASKA PROGRAMA GÖNDER
EXT
:
EXTRUDE
:
KALINLASTIRMA
F
:
FILLET
:
KÖSELERI YUVARLATMA
H
:
BHATCH
:
BÖLGE TARAMA
H
:
HATCH
:
TARAMA
HE
:
HATCHEDIT
:
TARAMA DÜZENLEME
HI
:
HIDE
:
GIZLE
I
:
INSERT
:
YERLESTIRME
I
:
INSERT
:
YERLESTIRME
IMP
:
IMPORT
:
BASKA PROGRAMLARDAN AL
IN
:
INTERSECT
:
KESISIM
INF
:
INTERFERE
:
KESIT PROFILI
L
:
LINE
:
DOGRU
LA
:
LAYER
:
KATMAN
LE
:
QLEADER
:
KILAVUZ ÇIZGILI ÖLÇÜLENDIRME
LEN
:
LENGTHEN
:
UZUNLUK DEGISTIRME
LI
:
LIST
:
LISTELEME
LINEWEIGHT
:
LWEIGHT
:
ÇIZGI GENISLIGI
LS
:
LIST
:
LISTELEME
LT
:
LINETYPE
:
ÇIZGI TIPI
LT
:
LINETYPE
:
ÇIZGI TIPI
LTS
:
LTSCALE
:
ÇIZGI TIPI ÖLÇEGI
LW
:
LWEIGHT
:
ÇIZGI KALINLIGI
M
:
MOVE
:
TASIMA
MA
:
MATCHPROP
:
OBJELERI ESLEME
ME
:
MEASURE,
:
VERILEN ÖLÇÜLERE GÖRE OPJELERI BÖLME
MI
:
MIRROR
:
AYNALAMA_SIMETRI ALMA
ML
:
MLINE
:
ÇOKLU ÇIZGI
MO
:
PROPERTIES
:
KÜTLE HESAPLAMA
MS
:
MSPACE
:
MODEL ALANINA GEÇIS
MT
:
MTEXT
:
ÇOK SATIRLI YAZI
MV
:
MVIEW
:
ÇOKLU GÖRÜNÜM
O
:
OFFSET
:
KOSUTLAMA
OP
:
OPTIONS
:
SEÇENEKLER
ORBIT
:
3DORBIT
:
3BOYUT YÖRÜNGE
OS
:
OSNAP
:
NOKTA YAKALAMA
P
:
PAN
:
EKRAN KAYDIRMA
_P
:
PAN
:
EKRAN KAYDIRMA
PE
:
PEDIT
:
BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
PL
:
PLINE
:
BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
PO
:
POINT
:
NOKTA YAKALAMA
POL
:
POLYGON
:
ÇOKGEN
PR
:
PROPERTIES
:
ÖZELLIKLER
PRE
:
PREVIEW
:
ÖN GÖRÜNÜM
PRINT
:
PLOT
:
YAZDIRMA
PS
:
PSPACE
:
KAGIT ALANINA GEÇME
PU
:
PURGE
:
TEMIZLEME
R
:
REDRAW
:
YENIDEN ÇIZ
RA
:
REDRAWALL
:
HEPSINI YENIDEN ÇIZ
RE
:
REGEN
:
YENIDEN OLUSTURMA
REA
:
REGENALL
:
HEPSINI YENIDEN OLUSTUR
REC
:
RECTANG
:
DIKDÖRTGEN
REG
:
REGION
:
BÖLGE OLUSTURMA
REN
:
RENAME
:
YENIDEN ISIMLENDIR
REV
:
REVOLVE
:
DÖNDÜREREK KATI MODELLEME OLUSTUSTURMA
RO
:
ROTATE
:
DÖNDÜRME
RPR
:
RPRPEF
:
KAPLAMA SEÇENEKLERI
RR
:
RENDER
:
KAPLAMA
S
:
STRETCH
:
SÜNDÜRME
SC
:
SCALE
:
ÖLÇEK
SCR
:
SCRIPT
:
SENARYO
SE
:
DSETTINGS
:
ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA
SEC
:
SECTION
:
PROFIL KESITI ALMA
SET
:
SETVAR
:
SISTEM DEGISKENLERI
SHA
:
SHADEMODE
:
GÖLGELEME MODU
SL
:
SLICE
:
KESIT ALMA
SN
:
SNAP
:
KENETLEME
SO
:
SOLID
:
KATI MODEL
SPL
:
SPLINE
:
S BIRLESIK ÇIZGI
SPE
:
SPLINEDIT
:
S BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
ST
:
STYLE
:
YAZI STILI
SU
:
SUPTARCT
:
ÇIKARMA
T
:
MTEXT
:
ÇOK SATIRLI YAZI
TI
:
TILAMODE
:
DÖSEME MODU
TO
:
TOOLBAR
:
ARAÇ ÇUBUGU
TOL
:
TOLARANCE
:
TOLERANS
TOR
:
TORUS
:
HALKA
TP
:
TOOLPALETTES
:
PALET ARÇA ÇUBUGU
TR
:
TRIM
:
BUDAMA
UC
:
UCSMAN
:
UCS YÖNETICISI
UN
:
UNITS
:
BIRIMLER
_UN
:
UNITS
:
BIRIMLER
UNI
:
UNION
:
BIRLESTIRME
V
:
VIEW
:
GÖRÜNÜM
VP
:
DDVPOINT
:
DINAMIK BAKIS DOGRULTUSU
_VP
:
VPOINT
:
BAKIS DORULTUSU
W
:
WBLOCK
:
BLOK YAZ
WE
:
WEDGE
:
TAKOZ
X
:
EXPLODE
:
DAGITMA
XL
:
XLINE
:
KONSTRÜKSIYON ÇIZGISI
Z
:
ZOOM
:
EKRAN BÜYÜTME KÜÇÜLTME
DDA
:
DIMDISASSOCIATE
:
ÖLÇÜ DEGISTIRME

AUTOCAD ÖĞRENMEYE NEREDEN BAŞLANMALI

Bilgisayarınızda AutoCAD kurulu olduğunu varsayarak izlenecek yolu adım adım anlatalım.


Autocad'i başlattığınızda ilk yapmanız gereken oluşturacağınız çizimi bir isim vererek kaydetmektir.


Bunun için;
file çekme menüsünden save yazısına tıklayıp, file name kısmına kayıt adı yazın sağdaki save düğmesine tıklayarak çiziminizi kaydedin.


İkinci aşamada önce bazı çizim komutlarını öğrenmelisiniz. Autocad'de komutları farklı yöntemlerle aktif hale getirebilirsiniz, şimdilik araç çubuklarındaki simgelerine tıklayarak girmeniz yeterli olur. Autocad'de en çok kullanılan komut olan line (çizgi) komutuyla başlayın.
Line (çizgi) komutunun detaylı anlatıldığı sayfayı inceleyin.
AutoCAD Eğitimi 1.Ders
Çizgi komutuyla temel geometrik şekiller çizmeye çalışın. Örneğin bir dikdörtgen veya bir üçgen çizin. İlk önce ölçü vermeden deneyin, daha sonra ölçüleri belirleyerek çizmeye çalışın.

İkinci sırada; yay komutunu çalışın. Önce sırayla yay çizme yöntemlerini uygulayın, daha sonra örnek çizimlerdeki gibi yaylar çizmeye çalışın.(not: örnek çizimleri download bölümünde bulabilirsiniz)
Arc (yay) komutunun detaylı anlatıldığı sayfayı inceleyin.
AutoCAD Eğitimi 5.Ders


Sırada daire komutu var: daire komutunu da çalıştıktan sonra, çizgi daire ve yaylardan oluşan basit şekiller çizmeye çalışın.
Circle (daire) komutunun detaylı anlatıldığı sayfayı inceleyin.
AutoCAD Eğitimi 2.Ders

Bu temel çizim komutlarını çalıştıktan sonra temel düzenleme (modify) komutlarını çalışabilirsiniz.


En çok kullanılan düzenleme komutu kopyalama (copy) komutudur. Daha önce çizdiğiniz nesneleri önce tek tek, daha sonra gruplar halinde kopyalamaya çalışın. Ortho (F8 ile veya Autocad ekranının en altındaki ORTHO yazısına tıklayarak on/off yapılabilir) modunun kopyalama işlemi sırasında nasıl bir değişikliğe sebep olduğuna dikkat edin. Yatay, düşey ve eğik kopyalama işlemleri ile pratik yapın.


Sırada taşıma (move) komutu var. Bu komut da mantık olarak kopyalama komutu ile aynı şekilde çalışır, aynı çalışmaları taşıma komutu için de yapabilirsiniz.

ilk aşamayı tamamladınız. daha ileri aşamalar için autocad eğitimi bölümündeki dersleri takip edin ve takıldığınız konularda forum sayfalarına yazın.


Öğrenmek için bir yerlerden başlamak ve istekli olmak gerek, biz size doğru yerden başlamanız için yol göstermeye çalıştık, istek ise size bağlı. İkisi bir araya gelince ortaya çıkan sonuç sizide mutlu edecek.

Kolay gelsin...

                                             AUTOCAD'DE ÖLÇEK VE BİRİM KAVRAMLARI

Auotcad kullanımına yeni başlıyorsanız ya da kendi kendinize öğrenmişseniz, autocadin nasıl çalıştığını ve ölçek, birim gibi kavramları algılamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm bu yazıyı yazmak istedim.
Öncelikle hemen belirtmeliyim ki autocadde yaptığınız çizim ne olursa olsun bu çizimi gerçekleştirdiğiniz alana modelspace (model boşluğu) adı verilir. Zaten Autocad 2000 ve üzerini kullanıyorsanız çizimi yaptığınız grafik alanın altında küçük kulakçıklarda Model/Layout1/Layout2 gibi ibarelerin farkına varmışsınızdır. Unutmayın çiziminizi model boşluğunda yaparsınız.
Model boşluğunun hemen sol alt köşesinde x ve y eksenlerini gösteren bir simge vardır ki buna UCS icon (kullanıcı koordinat sistemi simgesi) denir. Bu simge size o anda çizim yaptığınız koordinat sistemini gösterir. x ve y yönündeki oklar model boşluğunun + yönünü gösterir.
Artık yavaş yavaş ölçek ve birim konusuna değinebiliriz. Autocad model boşluğunda koordinat sistemi kartezyen koordinat sistemidir. x ve y değerlerinin 0 olduğu 0,0 noktasını orijin kabul ederseniz (ki bu ekranınızın sol alt köşesidir) sağa ve yukarı doğru değerler artı olacaktır. 0,0 noktasını merkez kabul ettiğinizde derece açı sistemine göre x ekseni sağa doğru 0 derece açıdır. Açılar saat yönünün tersine y ekseni + yönünde 90 derece, x ekseni - yönünde 180 derece ve y ekseni - yönünde 270 derece olacaktır.
Autocad de yaptığınız çizime mode dendiğini ve bu çizimin yapıldığı alana model boşluğu dendiğini biliyoruz. Buna göre gelelim ölçeklendirmeye. Burası çok önemli Autocad de çizim kağıt üzerindeki gibi ölçekli yapılmaz. 1=1 yapılır ve kağıda çıktı alırken ölçek verilir. Ancak sizin 1 Autocad çizim birimini ne olarak kabul ettiğiniz önemlidir. Autocad kağıt birimi mm (milimetredir.) Diyelimki mimari bir proje çiziyorsunuz ve 1 çizim birimini (drawing unit) 1cm kabul ettiniz. Yani 1 dwhUnit = 1cm kabulü ile çizime başladınız. Kapıları 100birim, masa yüksekliklerini 75birim gibi belirli kurallara göre çizime devam edersiniz. Yani her şeyi cm kabulune göre çizersiniz. Çıktı almak istediğinizde ölçekle hiç oynamazsanız kağıttaki Autocad birimi milimetre (mm) olduğu için her 1cm çıktıda 1mm gözükecektir.
Yani 1 dwgunit (cm kabul etmiştik) = 1 mm çıkacaktır. bu da 1/10 ölçek demektir. 1/100 çıktı almak için çıktı alırken ölçek kısmına 10çizim birimim (yani 100mm rem) = kağıtta 1mm gözüksün demelisiniz. o da 10=1 dir.
Umarım size fazla karmaşık gelmemiştir. Autocad de çizimlerinizin hassas olması ve dilediğiniz zaman dilediğiniz ölçekte çıktılar alabilmeniz için 1 çizim birimine bir kabul yaparak bire bir ölçekli çizim yapmalısınız.
Sorularınız olursa yanıtlamaktan zevk duyarım.


İyi çalışmalar....

                                                    

Meslek Lisesi Memleket Meselesi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=